Belgian Travel Organization

 

Vacature voor het BTO secretariaat, Imperiastraat 10 te Zaventem 

De beroepsvereniging Belgian Travel Organization ( BTO) 

De Belgian Travel Organization (BTO, www.bto.be ) is de nationale beroepsvereniging  (associatie / branche – organisatie) van de travel management bedrijven (TMCs) en de reisbureaus. De organisatie heeft haar zetel in Zaventem en heeft momenteel 1 full time personeelslid. De huidige secretaris gaat begin volgend jaar op pensioen en we zijn op zoek naar een geschikte kandida(a)t(e) om hem te vervangen. Het BTO secretariaat gaat in een volgend stadium op in het ruimere gemeenschappelijke BTO – ABTO secretariaat. 

Jobomschrijving

Als secretaris van de beroepsvereniging organiseer je de dagelijkse werking van de vereniging. 

Organisatie van meetings en rapportering naar de leden

opvolging van informatie uit de markt en verspreiding onder de leden

Je volgt de ontwikkelingen in de luchtvaart- en aanverwante technologie sector op de voet.  Je weet IATA resoluties en de komende IATA initiatieven te duiden. je wordt gaandeweg een specialist in deze materie.  Je neemt actief deel aan de IATA consultaties.

Je doet actief aan lobbying en vertegenwoordigt BTO in diverse instanties. 

Een deel van de job bestaat de beroepsvereniging verder te positioneren en nieuwe leden aan te trekken.

Je neemt ook het secretariaat van de Federatie Toeristische Industrie ( FTI -FIT) waar. 

 

Vereisten voor de job 

 

Drietalig : Nederlands , Engels en Frans.

Sterk organisatorisch talent. Ordelijk en nauwkeurig. 

Enthousiast, gemotiveerd , flexibel en in staat voor een goed deel autonoom te werken.  Attitude om mensen en bedrijven te helpen. 

In staat te werken met cijfergegevens, met analytisch talent.

relevante kennis en ervaring in de reissector strekt tot aanbeveling.

Aanleg tot het oplossen van problemen na identificatie, analyse en diagnose.

Goede communicatiestijl, talent om technische en beroepstaal te begrijpen en te gebruiken ( verbaal en geschreven), talent om complexe onderwerpen te communiceren.

goede onderhandelingsvaardigheden

Vermogen om snel te leren en “out of the box“ te denken.

 

BTO biedt 

 

Vast bediendencontract in een boeiende omgeving.  

Correct salaris. 

Snelle indiensttreding 

 

Interesse ?

Stuur je CV naar de BTO voorzitter jan.van.steen@omniatravel.be  

 


 

Zaventem, 18 oktober 2018

BTO recht de rug tegen de plannen van IATA

De jongste tijd maakt IATA het nogal bont. Er is de geplande overgang van een tweewekelijkse betaling van verkochte vliegtickets naar een wekelijkse. Er is de op til zijnde New Distribution Capability (NDC), die in werkelijkheid een middel is om de rechtstreekse verkoop van de airlines aan te zwengelen én om de reisbureaus minder middelen te bieden waarmee een neutrale prijsvergelijking in het voordeel van hun klanten mogelijk is. 

Er is meer. In het tweede kwartaal van 2019 wordt de zgn. New Gen ISS ingevoerd in ons land. Onderdeel daarvan is de zgn Remittance Holding Capacity (RHC). Het is een systeem dat reisbureau verplicht tot een directe betaling wanneer de verkoop ineens fel oploopt. BTO is er via ECTAA in geslaagd dat systeem enkel te doen toepassen wanneer de omzet ineens verdubbelt . IATA wilde het al vanaf een stijging van de verkoop met 15 percent.  

Er is nog meer. IATA wil begin november een reeks nieuwe resoluties goedkeuren. Wij, BTO, zeggen : haal er alvast twee van de agenda. Nummer één: wijzig noch denatureer de regels die de rol van de Travel Agent Commissioner (TAC) uitstippelen. De TAC is een instantie die van groot nut is voor reisbureaus. De TAC is trouwens in 2005 ingesteld op bevel van een rechter na een rechtszaak over het misbruik van dominante positie van IATA. Nummer twee. IATA zegt expliciet dat het vanuit zijn hoofdkwartier unilateraal de zgn lokale financiële criteria kan overvleugelen en – volgens de noden van het moment- wijzigen. Als IATA dit van plan is, dan gaat het rechtsreeks in tegen dezelfde rechterlijke beslissing: het plaatselijk overleg (per land) tussen de reisdistributie en de luchtvaartmaatschappijen, de zgn APJC, bepaalt de financiële criteria, niemand anders. 

Jan Van Steen, BTO voorzitter : “ IATA lijkt nog steeds te leven in de tijd waarin de relatie tussen de luchtvaartmaatschappijen en de reisbureaus er één was van principaal en agent. Het is een periode die tot een ver verleden behoort. Reisbureaus zijn sinds lang zelfstandige (zowel economisch als juridisch) bedrijven. Het IATA Passengers Agency Programma is niet langer aangepast aan de huidige marktsituatie. BTO wenst de integrale verhouding te herzien, te actualiseren, kost efficiënt te maken, gebaseerd op samenwerking en het bovenal op de lijn te brengen van meer evenwicht”  

Contact : BTO secr. secretary@bto.be  tel nr 02 344 26 72


Zaventem le 18 octobre 2018 

La BTO avertit : les plans de l’IATA nuisent aux agences de voyages.

Ces dernières années, l’IATA va trop loin. Il y aura la transition vers le remittance hebdomadaire à l’IATA pour la vente de tickets d’avion, qui remplacera le paiement tous les deux semaines. Il y a la New Distribution Capabilitry (NDC), qui s’avére en réalité un moyen pour renforcer la vente directe des compagnies aériennes et qui – surtout- va réduire les moyens permettant aux agences de voyages d’offrir un choix neutre et impartial à leurs clients. 

Et ce n’est pas tout. Dans le courant du deuxième trimestre de l’année prochaine, la New Gen ISS sera entièrement appliquée en Belgique. Une partie de la New Gen ISS est la Remittance Holding Capacity (RHC) . Il s’agit d’un système obligeant les agences à payer immédiatement lors d’une réservation d’un vol dans le cas où la vente de tickets s’accélère d’une façon importante. La BTO, par le biais de son organisation européenne ECTAA, a pu faire modifier les ambitions initiales de l’IATA. Le paiement direct et immédiat ne s’imposera qu’à partir du moment où les ventes augmenteront du double. L’IATA aurait voulu instaurer ce système à partir d’une hausse des ventes de 15%. 

Ceci n‘est pas encore tout. L’IATA a l’intention d’adopter début novembre une série de nouvelles résolutions. La BTO dit : il  faut en retirer au minimum deux. Numéro un : ne dénaturez pas les règles qui gouvernent le fonctionnement du Travel Agency Commissionner (TAC). Ce Commissionner est une instance qui est d’une grande utilité pour les agences. Le TAC a d’ailleurs été instauré en 2005 suite à un jugement judiciaire après un procès concernant l’abus de position dominante de l’IATA. Numéro deux : l’IATA dit explicitement que, au départ de son quartier général, elle a le droit de modifier unilatéralement les critères financiers qui ont été négociés par pays. Il s’agit à nouveau d’un non- respect du jugement judiciaire, qui a voulu renforcer le rôle des APJC (la consultation régulière des associations des agences, c’est-à-dire le comité d’ avis). Ce sont les APJC qui déterminent – après débat - les Local Financial Criteria. Eux seuls. 

Jan Van Steen, Président de la BTO  dit : «  L’IATA semble toujours vivre au temps où la relation entre les compagnies aériennes et les bureaux de voyages était principal et agent. Cette période est depuis longtemps révolue. Les agences de voyages sont – depuis longtemps - des entreprises indépendantes (aussi bien économiquement que juridiquement). Le Passenger Agency Programme de l’IATA n’est plus adapté à la situation actuelle du marché. La BTO veut réviser la relation entière : l’actualiser, la rendre cost effective, d’avantage basée sur la coopération et – surtout - sur la ligne d’un meilleur équilibre ». 


  About BTO: 

  

Groepsfoto van ABTO en BTO bij het bezoek aan de nieuwe Connector op Brussels Airport


BTO ( Belgian Travel Organisation ) was created in 1987 as the major professional union of travel agents. It brings together the leading companies in the Belgian business community in terms of quality, development, growth and profitability. Its objectives are

    * to promote the positive development of the travel agency industry,
    * to safeguard its members’ rights and obligations,
    * to assist members on issues of common interest,
    * to establish a dialogue with political and economic authorities,
    * to protect consumers, to reinforce co - operation and solidarity within the travel trade.

BTO is a member of FTI and ECTAA

 

Updated: November 7, 2018