Europa legt Mastercard boete op van 570 miljoen euro
Tuesday, January 22, 2019

De Europese Commissie legt kredietkaartmaatschappij Mastercard een boete op van 570 miljoen euro, omdat het bedrijf ‘de kosten voor betalingen per kaart kunstmatig opgetrokken heeft, ten nadele van de consumenten en handelaars in Europa’.

Volgens Europa heeft Mastercard de regels overtreden rond misbruik van een dominante positie. Het bedrijf zou handelaars de toegang verhinderd hebben tot goedkopere verwerkingskosten.

De regels van Mastercard hielden in dat het land waarin een handelaar gevestigd is, bepalend was voor de vergoeding die de bank van de handelaar moest betalen aan de bank van de kaarthouder. Voor 2015 waren er tussen landen in Europa grote verschillen. Toch stond het kredietkaartbedrijf het niet toe dat handelaren in ‘dure landen’ gebruikmaakten van de gunstigere voorwaarden die golden in ‘goedkope landen’.

‘Dat heeft geleid tot hogere prijzen voor handelaars en consumenten, tot beperkte grensoverschrijdende concurrentie en tot kunstmatige segmentatie van de eenheidsmarkt’, oordeelt de Europese Commissie.

 

Read on

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190122_04123062

 

      
No comments yet

Add/Edit Comment 
Name *
eMail  Will not be published!
Homepage  Will not be published!
Comment *
 notify_on_reply  (email_required)
Note that your comment after submission has to be approved.
Thanks for your understanding.
Note: If you are a registered user, on login these form fields
will be pre-filled with your information.